Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Wij nodigen alle MTB Het Twentse Ros leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 maart om 20:00 uur! De uitnodiging, inclusief alle bijbehorende stukken, is op woensdag 3 maart door de secretaris ook per e-mail verstuurd.

Alle leden zijn van harte welkom om de digitale ALV bij te wonen. Dat kan gewoon thuis achter je PC of laptop. De vergadering zal via Microsoft Teams in de vorm van een online presentatie worden gehouden. Het is noodzakelijk om je vooraf aan te melden zodat we je kunnen uitnodigen voor de elektronische ALV. We sturen een u een link waardoor het mogelijk is, ook zonder Microsoft Teams te installeren, deel te nemen aan de ALV.

Aanmelden kan tot uiterlijk 3 dagen voor aanvang per email via: secretariaat@mtbhettwentseros.nl

 

Agenda ALV:

 1. Opening
 2. Toelichting op vooraf gestelde vragen en gegeven antwoorden.
 3. Bestuurszaken
    a.  Aanpassingen Huishoudelijk Reglement, belangrijkste wijzigingen.
             – Opzeggen voor 1-12 mogelijk i.p.v voor 1-11
             – Verplichtingen die horen bij het lidmaatschap als onder andere het dragen van clubkleding
    b.  Nieuw rooster aan/aftreden bestuursleden, overige functies en kascontrolecommissie
 1. Financiële zaken:
             – Verslag penningmeester, jaarstukken
             – Verslag kascontrolecommissie
             – Vaststellen begroting 2021
             – Contributies
 2. Korte terugblik / vooruitblik van de afdelingen:
             – Afdeling Wedstrijdjeugd
             – Afdeling Recreatiejeugd
             – Afdeling Recreatie senioren

        6. Afsluiting