MTB Het Twentse Ros

Voorzitter:

Peter Wolters

Peter Wolters

Goede algemene gang van zaken.

Externe contacten (gemeente, RONOT etc).

Klachten / problemen. PR (met Jos van Nederpelt)

Contacten met media. Alles om HTR ‘goed op de kaart te zetten / houden’.

 


 

Secretaris:

Ewald Damhuis

Ewald Damhuis

Alle secretariële zaken en interne communicatie.

 


 

Penningmeester:

Huub Tankink

Huub Tankink

Financiële zaken, contracten, verzekeringen, sponsoren.

 


 

Ledenadministratie:

Fons Nijmeijer

Fons Nijmeijer

Ledenadministratie, maakt geen onderdeel uit van het bestuur.

 


 

PR functionaris:

Jos van Nederpelt

Jos van Nederpelt

Maakt geen deel uit van het bestuur maar is waar nodig en mogelijk ondersteunend, in ieder geval voor PR aangelegenheden.

 


 

Commissie Baanonderhoud:

Maarten Hollweg

Maarten Hollweg

Baanonderhoud, maakt geen onderdeel uit van het bestuur.

 

 


Afdelingsvoorzitters:

Wedstrijd jeugd:

Jasper Reenalda

Jasper Reenalda 


 

Recreatie Senioren:

Bert van der Linde

Bert van der Linde


 

Recreatie Jeugd:

Peter Golbach

Peter Golbach

Frank ter Huerne

Frank ter Huerne


 

Wedstrijd senioren:

Rob Weber

Rob Weber