Aanmelden als nieuw lid:


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   

  Aankruisen wat gewenst is (kan bij meerdere diciplines).

  Inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 7,00.
  Betaling geschiedt uitsluitend per automatische incasso !! door hier uw IBAN nr in te vullen gaat u Akkoord met de Automatische incasso