Aanmelden als nieuw lid:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Aankruisen wat gewenst is (kan bij meerdere diciplines).

Inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 7,00.
Betaling geschiedt uitsluitend per automatische incasso !! door hier uw IBAN nr in te vullen gaat u Akkoord met de Automatische incasso