Proeflid

Een proeflidmaatschap houdt in dat je één maand kosteloos lid bent van Mountainbike vereniging Het Twentse Ros en de NTFU.
Je kunt tijdens deze periode deelnemen aan de activiteiten van de vereniging zoals bv. de woensdagavondtraining, voor de jeugd de zaterdagmorgentraining en natuurlijk de extra evenementen die in de agenda vermeld staan. Uiteraard kan men ook direct lid worden.
Voor jeugd proefleden, welke nog niet in het bezit zijn van een fiets en/of helm, heeft de jeugdafdeling de beschikking over fietsen en helmen. De fiets en helm leen je dan voor vier weken van Mountainbike vereniging Het Twentse Ros, wanneer je akkoord gaat met een ‘overeenkomst van bruikleen’. Dit formulier krijg je toegestuurd na de aanmelding als proeflid.

 

De recreatie jeugd heeft op dit moment een wachtlijst voor de nieuwe aanmeldingen bij de recreatie jeugd moeten invoeren.

De jeugdafdeling van MTB Het Twentse Ros is ook dit seizoen weer enorm gegroeid in ledenaantal.
Wij willen niet dat door de groei van het aantal sporters, de veiligheid in het geding komt. Wij als jeugdcommissie vinden dit aspect bij de clubtrainingen zeer belangrijk.

 
Vanzelfsprekend is iedereen welkom bij de vereniging. Om je zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden is het nodig om beperkingen of handicaps vooraf te weten met het oog op afdekken van bepaalde risico’s en om adequaat te kunnen handelen.
Je kunt dit op dit formulier vermelden, of als je dat liever hebt, eerst hierover een gesprek hebben.

Je gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.


Aanmelden als proef lid:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Aankruisen wat gewenst is (kan bij meerdere diciplines).