Proeflid

Een proeflidmaatschap houdt in dat je één maand kosteloos lid bent van Mountainbike vereniging Het Twentse Ros en de NTFU.
Je kunt tijdens deze periode deelnemen aan de activiteiten van de vereniging zoals bv. de woensdagavondtraining, voor de jeugd de zaterdagmorgentraining en natuurlijk de extra evenementen die in de agenda vermeld staan. Uiteraard kan men ook direct lid worden.
Voor jeugd proefleden, welke nog niet in het bezit zijn van een fiets en/of helm, heeft de jeugdafdeling de beschikking over fietsen en helmen. De fiets en helm leen je dan voor vier weken van Mountainbike vereniging Het Twentse Ros, wanneer je akkoord gaat met een ‘overeenkomst van bruikleen’. Na je aanmelding als proeflid nemen we telefonisch contact met je op en spreken  we af vanaf wanneer je op de training mee kunt doen. Dit formulier krijg je toegestuurd na de aanmelding als proeflid.

Binnen het Twentse Ros hebben we ook een wedstrijd jeugdafdeling.
Kinderen die graag wedstrijden zouden willen fietsen kunnen, bij een minimale leeftijd van 8 jaar, in/doorstromen bij de wedstrijd jeugd.
De wedstrijd jeugd traint op de dinsdag- en donderdagavond en op de zaterdag ochtend.
De zaterdag training wordt gegeven wanneer er geen wedstrijden zijn.
Als er een wedstrijd is (dit is een landelijke competitie), proberen we zo veel als mogelijk te stimuleren dat de kinderen uit de wedstrijd jeugd hier ook aan deel nemen.

 

Heeft u kind al veel ervaring (MTB skills), dan is de wedstrijdgroep misschien wel iets voor hem/haar. Hiervoor kunt u kunt contact opnemen met Jasper Reenalda, voorzitter van de wedstrijd jeugd groep, via wedstrijdjeugd@mtbhettwentseros.nl.

Vanzelfsprekend is iedereen welkom bij de vereniging. Om je zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden is het nodig om beperkingen of handicaps vooraf te weten met het oog op afdekken van bepaalde risico’s en om adequaat te kunnen handelen.
Je kunt dit op dit formulier vermelden, of als je dat liever hebt, eerst hierover een gesprek hebben.

Je gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.


  Aanmelden als proef lid:


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   

  Aankruisen wat gewenst is (kan bij meerdere diciplines).