Beste MTB Het Twentse Ros leden,

Rabobank Twente Oost draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Twente Oost stelt € 150.000,- beschikbaar! Ook MTB Het Twentse Ros doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne!

Stemmen

Van dinsdag 19 maart tot en met zondag 7 april mogen klanten van Rabobank Twente Oost drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van
€ 150.000,- te delen door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. MTB Het Twentse Ros doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne! ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle klanten/leden

Het is voor MTB Het Twentse Ros belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren.

Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor diverse activiteiten en trainingsmiddelen.

Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan onze prachtige MTB vereniging tijdens de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Twente Oost. Kijk voor meer info over de Rabo Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/twenteoost.

Bedankt voor jouw steun!

Namens het bestuur van MTB Het Twentse Ros