Wat kan een clublid doen als hij/zij zich onveilig voelt bij trainingen, wedstrijden enz? Die een vervelend gevoel krijgt bij die ene persoon die wel erg vaak een arm om hem of haar heen slaat? Die kan terecht bij één van de twee vertrouwenspersonen van de vereniging. Leden van MTB Het Twentse Ros die in hun sportsituatie geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen kunnen voor hulp en advies een beroep doen op een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt opvang aan alle leden van de vereniging die, op het gebied van ongewenste omgangsvormen in de sportsituatie, hulp en advies nodig hebben. Het bestuur van Het Twentse Ros moet ervoor zorgen dat de leden zoveel mogelijk worden beschermd tegen grensoverschrijdend gedrag en tegen de nadelige gevolgen daarvan. Onder grensoverschrijdend gedrag (ongewenste omgangsvormen) wordt o.a. verstaan: seksuele intimidatie, pesterijen, agressie, digitale communicatie(pesten) en mishandeling.

Bij mountainbike vereniging Het Twentse Ros zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag in de sportsituatie.

 

Wie zijn de vertrouwenspersonen bij Het Twentse Ros?

Esther Putter,
bereikbaar via vertrouwelijk mailadres (dit is alleen door vertrouwenspersoon in te zien).
Email: vcp@mtbhettwentseros.nl
Telefonisch of via WhatsApp: 06 – 13271372
 
Jurrie Eyhuisen
Telefonisch of via WhatsApp: 06-34137131

 

Wat kun je van een vertrouwenspersoon verwachten.

  • De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan mensen, die zich slachtoffer voelen van intimiderend gedrag.
  • De vertrouwenspersoon garandeert anonimiteit en onderneemt geen stappen zonder toestemming van het slachtoffer.
  • Opvang van degene die seksuele intimidatie, pesterijen en agressie en ander intimiderend gedrag heeft ondergaan en daarover wil praten.
  • Eventueel doorverwijzing naar een externe professionele hulpverlener.
  • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoort.
  • Het informeren van het slachtoffer over andere wegen die openstaan om het probleem tot een oplossing te brengen.
  • De nazorg van personen die met ongewenste omgangsvormen zijn geconfronteerd.

Het is niet de bedoeling dat de vertrouwenspersoon bemiddelt tussen het slachtoffer en de veroorzaker.