Doel van de wedstrijdgroep

In 2018 vinden er vanaf eind maart wekelijkse trainingen plaats voor de wedstrijdrenners van ‘Het Twentse Ros’. Doel van deze trainingen is om met elkaar gemotiveerd en gericht te trainen.

Het afgelopen jaar hebben we besteed aan het beter neerzetten van de wedstrijdgroep met name op het gebied van de trainingen. Een bredere basis met meerdere trainers en een gemotiveerde groep met een ambitieus wedstrijdprogramma die op de woensdagavond gezamenlijk een uitdagende training volgen, was hierbij de doelstelling.

Dat is ook dit jaar weer de doelstelling. Motivatie zit in de intentie om elke week aanwezig te zijn en de inzet die je vervolgens tijdens de training laat zien: 100% met als doel jezelf en elkaar de noodzakelijke prikkel te geven om beter te worden. We vragen dus niet veel maar dat wat we vragen is wel essentieel voor het succes van de wedstrijdgroep.

Voorwaarden om deel uit te maken van de wedstrijdgroep

Indien je als rijder deel wil uitmaken van de wedstrijdgroep dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Je bent lid van Mountainbikevereniging Het Twentse Ros;
  • Je hebt de intentie om elke training aanwezig te zijn. Indien je niet aanwezig bent meld je je van tevoren af;
  • Je dient te beschikken over een KNWU licentie;
  • Mocht je geen licentie hebben (bij XCM niet noodzakelijk), dien je een overtuigend wedstrijdprogramma te kunnen overleggen.

Nieuwe leden en doorstroming

  • Meetrainen (proeftraining) alvorens een lidmaatschap aan te gaan kan, indien je aan de twee voorwaarden voldaan kan worden die betrekking hebben op het hebben van een licentie cq wedstrijdprogramma.
  • Indien bovenstaande niet van toepassing is dienen de recreatiegroepen als instapniveau.
  • Incidenteel kunnen bekende wedstrijdrijders uit de regio, die niet verbonden zijn aan vereniging, meetrainen. Dit verhoogd de ambities en het prestatieniveau van de overige leden en doet recht aan het regionale karakter van de vereniging.
  • De wedstrijdgroep is toegankelijk voor de HTR jeugd vanaf de Nieuwelingen categorie.