MTB vereniging Het Twentse Ros is een club van en voor mountainbikers.

Doelstelling is dan ook: Het mountainbiken voor iedereen in Twente aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor jong en oud op alle niveau’s. Daarbij wordt rekening gehouden met de zorg voor een verantwoord gebruik van de mooie natuur van Twente, waarbij mens en dier geen last van elkaar mogen hebben. Voorop staat: passie voor mountainbiken en actief bezig zijn in de regio met respect voor de natuur en samen genieten van de mooie omgeving en rekening houden met elkaars opvattingen.   Daarnaast wordt binnen de vereniging het sociale, recreatieve en sportieve aspect benadrukt. Het competatieve element wordt meer uitgedragen in de wedstrijd groepen. Het motto is:   “Goodgoan”

 

Veiligheid en plezier

Veiligheid voor de rijders staat daarbij natuurlijk voorop en daarbij wordt veel aandacht besteed aan opleiding en vorming voor de leden. Prioriteit heeft hierbij de jeugd. Centraal bij dit alles is vooral veel plezier beleven aan het mountainbiken voor iedereen op alle niveau’s. De leden van MTB vereniging Het Twentse Ros zijn herkenbaar aan de clubkleding welke bij alle clubactiviteiten gedragen wordt.

Missie en visie zijn leidend voor elke organisatie.
Bestuur en organisatie worden geacht om volgens de missie en visie te handelen.

Niet op alle niveaus van handelen kan binnen de vereniging tot achter de komma worden vastgesteld hoe er gewerkt wordt, maar enkele hoofdlijnen mogen dat verduidelijken. Deze hoofdlijnen worden aangestuurd door onze missie en visie. Daarnaast zullen elk jaar door het bestuur enkele speerpunten worden benoemd als strategische visie. Deze speerpunten vloeien voort uit missie en visie en zijn aktueel voor de situatie waarin de vereniging op dat moment verkeert. Het streven is om deze strategische visie op den duur voor een langere periode dan slechts een jaar te formuleren. Als leidraad voor bestuurlijk handelen in het komende jaar zien we zekerstelling van financiële bronnen en organisatorische helderheid.

 

Missie

MTB Het Twentse Ros is een mountainbike vereniging met als doelstelling: mountainbiken in Twente voor iedereen aantrekkelijk en bereikbaar te maken. MTB Het Twentse Ros staat voor:

 • Sportief, uitdagend en coöperatief.
 • Recreatief en pro jeugd.
 • Respect voor natuur en milieu.
 • Communicatief met plaatselijke en regionale overheid en andere sport instanties.
 • Het uitdragen van de MTB sport op het bestaande netwerk van recreatieve paden staat voorop “groen” fietsen.
 • Fietsen beweegt mountainbikers en maakt het beste in de mens beter. Het past dus in een positieve levensstijl.

MTB Het Twentse Ros wil dan ook niet alleen een mountainbike vereniging zijn, maar ook bindend met de omgeving en regio voor wat betreft factoren als educatie, opleiding, communicatie naar pers, media en lokale instanties.

 

Visie

 • MTB HTR is dé mountainbike vereniging in Twente en wil zich uitdrukkelijk profileren binnen de MTB sport
 • MTB HTR profileert zich in haar activiteiten als een op vrijwilligers gesteunde werkende organisatie, gebaseerd op de inzet van enthousiaste vrijwilligers.
 • MTB HTR wil een zo breed mogelijke doelgroep bereiken. Het gezamenlijke bindmiddel is de regio Twente en de MTB sport.
 • MBT HTR is van iedereen en voor iedereen.
 • MTB HTR staat voor samenwerken met organisaties en instellingen bij evenementen en projecten binnen haar werkgebied
 • MTB HTR wil binnen haar verzorgingsgebied een maatschappelijke rol vervullen in de mountainbike sport

 

Gedragsregels:

Mountainbiken en natuur gaan natuurlijk hand in hand. Voor het behoud van onze natuur is het nodig om met elkaar afspraken te maken. Als MTB’ers maken we graag en veel gebruik van de bossen en paden in onze omgeving. We zijn dan niet de enigen die dat doen. Ook wandelaars, ruiters en natuur liefhebbers trekken de natuur in voor ontspanning en sportbeoefening. Vaak worden mountainbikers door wandelaars en natuurbeheerders afgeschilderd als wild, snel en onbeleefd. Net zoals op de openbare weg, gelden ook in de natuur (gedrags)regels. Houdt borden in de gaten en ga niet op plaatsen fietsen waar dat niet is toegestaan. Blijf op de paden en respecteer rustgebieden voor wild. Wil je echt knallen ga dan naar een ATB-baan en leef je uit.
Willen we onze sport ook in de toekomst blijven uitoefenen, dan zullen we medegebruikers van bos en natuur moeten respecteren. Zorg dat we als mountainbike vereniging een goede naam opbouwen en vasthouden, zodat we in onze clubkleding ook hier mogen blijven rijden. In gesprekken met natuurbeheerders en beleidsmakers kunnen wij hier ons voordeel mee doen en blijven natuurgebieden voor ons open.

De NTFU heeft in samenwerking met de KNWU, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een gedragscode MTB ontwikkeld om een goede omgang met andere recreanten en een goed behoud van de natuur na te streven.

Gedragscode mountainbiken:

 • fiets alleen daar waar het is toegestaan
 • respecteer de natuur: plant én dier
 • fiets in kleine groepjes
 • waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk
 • benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets
 • voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond
 • maak geen onnodig lawaai
 • laat geen afval achter

Mountainbiken is niet geheel zonder risico. Een val is gemakkelijk gemaakt en gelukkig loopt
het meestal goed af. Om de sport veilig te houden en heelhuids thuis te komen kunnen we zelf een aantal maatregelen nemen:

 • het dragen van een helm is verplicht.
 • het dragen van (fiets)handschoenen kan schaafplekken voorkomen.
 • een goed onderhouden fiets draagt bij aan de veiligheid van de berijder.
 • zorg voor  goede banden en een reserveband.
 • vereningingskleding dragen we voor de herkenbaarheid.
 • Fietskleding draagt tevens bij aan de veiligheid.